امروز پنجشنبه، 27 دي 1397

Prayer Time

Lasted Artilce
Views: 141
قرآن تقریباً به تمام زبان‌های زنده‌ی دنیا ترجمه شده و همچنان این كار هنوز ادامه دارد. روزی نیست كه ترجمه‌ی تازه‌ای از این كتاب آسمانی زینت بخش مطبوعات نباشد. ترجمه‌ی قرآن به زبان‌های دیگر از همان صدر اسلام سابقه داشته و نمونه‌ی آن حدیثی است كه از سلمان ن
Views: 277
آيه شماره 61 از سوره مبارکه عنكبوت / فطرت
Views: 268
آيه شماره 36 از سوره مبارکه يس / آفريننده
Views: 296
آيه شماره 50 از سوره مبارکه طه / آفريننده
Views: 299
آيه شماره 44 از سوره مبارکه طه / سخني نرم
Views: 306
آيه شماره 41 ، 42 از سوره مبارکه طه / برگزيده حق
Views: 299
آيه شماره 23 از سوره مبارکه يس / پرستش بي فايده
Views: 330
آيه شماره 74 از سوره مبارکه فرقان / نور چشمي
Views: 315
آيه شماره 29 از سوره مبارکه طه / برادر خوب
Views: 398
آيه شماره 26 از سوره مبارکه طه / نيايش
Views: 359
آيه شماره 25 از سوره مبارکه طه / شرح صدر
Views: 352
آيه شماره 71 از سوره مبارکه فرقان / بازگشت
Views: 365
آيه شماره 18 از سوره مبارکه طه / گفتگو با خدا
Views: 371
آيه شماره 16 از سوره مبارکه طه / دوست بد
Views: 573
آيه شماره 12 از سوره مبارکه طه / سرزمين مقدس
Views: 424
آيه شماره 65 از سوره مبارکه فرقان / نيايش
Views: 353
آيه شماره 64 از سوره مبارکه فرقان / شب زنده دار
Views: 349
آيه شماره 59 از سوره مبارکه فرقان / روزهاي آفرينش
Views: 441
آيه شماره 118 از سوره مبارکه مومنون / بخشش
Views: 439
آيه شماره 116 از سوره مبارکه مومنون / عرش کريم
Views: 480
آيه شماره 41 از سوره مبارکه ابراهيم / آمرزش
Views: 394
آيه شماره 61 از سوره مبارکه آل عمران / خانواده آسماني
Views: 335
آيه شماره 58 از سوره مبارکه فرقان / پناهگاه
Views: 325
آيه شماره 57 از سوره مبارکه فرقان / پاداش با ارزش
Back   1  -  2  -  3   Next
© تمامی حقوق متعلق به مسجد و مجتمع فرهنگی آموزشی نورالاصفیا عج می باشد. طراحی و تولید: پورتال ایمن